RÓLUNK

Hisszük azt, hogy a saját élményű kreatív művészi aktivitás, az irodalom, a költészet, a zene, a színjátszás valamint a közösséghez tartozás élménye segíti önmagunk és a körülöttünk lévő világ megértését, fejleszti az önkifejezés képességét, érzékenyít és nem utolsó sorban megtartó erővel bír. Ezért született az ART-RAVALÓ, a Szubjektív Értékek Alapítvány és a Faktor Terminál Egyesület közös szociális-művészeti projektje hátrányos helyzetű, illetve gyermekvédelemben nevelkedett fiatal felnőttek számára.

A projektben részt vevő fiatalok kilenc hónapig felnőttképzésben regisztrált művészeti és pályaorientációs képzésben vesznek részt, ezáltal jogosultak  az árva- és utógondozotti ellátásra is. Célunk a fiatalok művészeti tevékenységén keresztül történő személyiségfejlesztése, hosszabb távon pedig a pozitív jövő- és énkép kialakításának, valamint a társadalmi beilleszkedésnek és a sikeres munkavállalásnak az elősegítése.

A képzési program része:

  • színházművészeti képzés
  • életvezetési tanácsadás
  • gazdasági alapismeretek fejlesztése
  • egyéni pályaorientációs tanácsadó program
  • élménypedagógiai műhelyek
  • személyre szabott coaching
  • kortárscsoporttal való rendszeres találkozások
  • kulturális horizont tágítása (színház- és múzeumlátogatás és a látottak közös értelmezése)

A program Budapesten zajlik 9 hónapon át szeptembertől májusig, mely időtartam alatt a résztvevők ingyenes ellátást kapnak (szállás, étkezés, tömegközlekedési bérlet). A képzés első 6 hónapjában a művészeti nevelésen keresztül a személyiségfejlesztésen, az önismereten, a munkahelyi tapasztalatszerzésen és a pénzügyi tudatosságon van a hangsúly, ekkor a foglalkozások heti 5 alkalommal zajlanak hétfőtől péntekig napi 5 órában. Az első szakasz szeptembertől február végéig tart, majd színházi előadással zárul egy neves budapesti színházban. A képzés második 3 hónapos szakaszában márciustól május végéig a fókusz a stabil munkavállalásra és az önállósodásra kerül, ekkor heti 1 alkalommal vannak félnapos foglalkozások.

A projektben való részvétel ingyenes.Támogatónk a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács.

hatások, eredmények, visszajelzések

Az állami gondozásból kikerülő fiatalok hiányosságokat, nehézségeket mutatnak az életvezetési ismeretek, énkép, interperszonális kapcsolatok és a társadalmi beilleszkedés területén, valamint fokozottan veszélyeztetettek a hajléktalanság, munkanélküliség vagy a prostitúcióba kényszerülés szempontjából.

A projekt bűnmegelőzési céllal jött létre, a konkrét célcsoportot azonosítva, indikátorok meghatározásával és a fenntarthatóságot szem előtt tartva megvalósítható, reális modellt nyújtanak a bűnmegelőzési törekvések elérésére. A program 2018 óta működik, a 6 évad során mintegy 70 fiatal fejezte be a programot.  A toborzás során, együttműködve a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal, a magyarországi szakellátás valamennyi intézményét megszólítjuk, hirdetve a programot (leendő) utógondozottaknak. Résztvevőink átlagosan 25%-át felsőoktatásba való jelentkezésben, 35%-át esti középiskolai tanulmányok megkezdésében vagy befejezésében vagy egyéb, a munkaerőpiacon való elhelyezkedésüket segítő tanulmányok végzésében (pl. érettségi vizsga, nyelvvizsga, KRESZ tanfolyam, felnőttképzés) támogatjuk. A munkaerőpiacon való stabil elhelyezkedésben, legális munkavégzésben valamennyi résztvevőnket segítjük, évente átlagosan a résztvevők 50%-a helyezkedik el olyan munkakörben, amiben hosszútávú tervei vannak. A program végére a résztvevők mintegy 20%-ának megtakarítása, s munkaerőpiaci helyzete lehetővé teszi, hogy albérletet keressenek, a résztvevők többségét, 80%-át pedig további utógondozásba segítjük a szakellátás intézményeivel együttműködve. A programban a résztvevők személyiségfejlesztését, s ezzel társadalmi beilleszkedésüket is segítjük számos területen, mint én- és társismeret, együttműködés, önállóság, döntéshozatal, jövőtervezés, felelősségvállalás, problémamegoldás, reziliencia. Évente átlagosan 2 fiatalt támogatunk függőségeikkel való felhagyásukban külsős szakemberekkel, közösségekkel együttműködve. Évente átlagosan 2 résztvevő érkezik speciális gyermekotthonból és javítóintézetből, együttműködve a szakellátás intézményeivel programunk számukra reszocializációs rendszerként működik, átmenetet képezve a speciális, zárt gondozási körülmények és az önálló felnőtt élet között. A projektnek hivatalos utókövetése nincs, ám mentorprogramunk, s a régi korábbi évek növendékeinek az aktuális évad csapatának toborzásába való bevonása által rálátunk életútjaikra. Célunk a szakmai tudás- és tapasztalatcsere is: projekt 6 éve során szoros kapcsolatot alakítottunk ki gyermekvédelmi, szociális és oktatási intézményekkel és szakemberekkel mind az állami, mind a civil szférában, valamint 2020-ban megjelent első kiadványunk, amelyben gyakorlatiasan mutatjuk be módszertanunkat. A szélesebb társadalom részéről célcsoportunkkal szemben jellemző az idegenkedés, az elzárkózás, az el nem fogadás, melynek oka elsősorban a tájékozatlanság, ezt az űrt is szeretnék betölteni projektünkkel, melyben ezek a fiatalok, mint határozott, önmagukért és tetteikért is felelősséget vállaló, magabiztos, célokkal és ezek eléréséhez vezető utak birtokosaiként jelennek meg.

Az ART-RAVALÓ a legjobb közép-kelet európai kezdeményezés lett Prágában az Európai Bűnmegelőzési Díj 2022 nemzetközi konferencián, amelyre Európa országaiból összesen 17 projekt érkezett.